czwartek, 13 grudnia 2012

13 grudnia 2012 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

autor zdjęcia: J. Żołnierkiewicz

Stan wojenny w Polsce został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku (niezgodnie z Konstytucją PRL) na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Zawieszony został 31 grudnia 1982 roku, zaś zniesiony 22 lipca 1983 roku.