piątek, 7 kwietnia 2017

bo szyszki spadają_wiersze 2017

PORADNIK
 
Aby posadzić drzewo musisz:
być właścicielem ziemskim 
- uzyskać zgodę od zarządcy terenu, nieruchomości: spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty o ile są właścicielami
- na terenach publicznych potrzebny jest dodatkowo projekt, który uwzględni sieci uzbrojenia podziemnego, granice własności oraz odpowiednio zostaną dobrane gatunki drzew, czy krzewów
- na niektórych miejscach nasadzenia mogą być wykonane wyłącznie wg projektu zatwierdzonego przez  wojewódzkiego konserwatora zabytków
- na terenach miejskich sadzone drzewa, bądź krzewy muszą mieć odpowiednie parametry, pochodzić z odpowiedniej uprawy, tj. kilkukrotnie szkółkowane, formę pienną lub naturalną (w zależności od miejsc) itp., a także zgodne gatunkowo z projektem.
J         Jeśli uda Ci się posadzić drzewo bez uzyskania pozwolenia, musisz się liczyć z tym, że        pewnego dnia zostanie ono wycięte. 
 
Aby ściąć drzewo musisz:
 - mieć piłę.Odurniałe, z piaskiem w gębie, stoją zwierza na wyrębie…
Wszyscy zipią ze zmęczenia, bo już las nie rzuca cienia.
Wyrąbano mnóstwo drzew, padły brzozy, dęby, krzew…
Las nie cieszy się ze zmiany, tu polany, tam polany…
Posadź drzewo, nie olewaj, w  końcu spadnie… szyszka z drzewa