czwartek, 25 marca 2010

skowronki, czyli wiersz o pisaniu książki

wyrywam skowronki przed życiem,
zanim się zacznie na dobre!

wyrywam skowronki o świcie
szare, różowe i modre.

skowronki – cenne minuty
wyrywam życiu jak chwasty.

wyrywam skowronki przed życiem... własnym

zdjęcie zrobił mi mój domowy komputer