niedziela, 7 czerwca 2015

Poraniona dzika wrona_wiersze 2015_Kraczkowska Bożena

Poraniona dzika wrona
/cykl: Blizny/

ludzie odchodzą czy umierają...
pod twardą skórą rozdarta blizna,
miotam się między tymi światami,
w żadnym nie żyjąc naprawdę...